En-ROADS is simulatiemodel waarmee je inzichtelijk kunt maken hoe wereldwijde energie- en klimaatdoelstellingen kunnen worden behaald. Want als we op dezelfde voet blijven doorgaan, dan stijgt de temperatuur in het jaar 2100 met 4,1 graden.

Lees verder “Zelf scenario opstellen om klimaatdoelstellingen te behalen”