De zoekmachine met links uit 1895

In 1895 zette Paul Otlet een bibliografische zoekdienst op: een 19de-eeuwse zoekmachine. Niet voor niets wordt hij ook gezien als de uitvinder van het internet, en dit “way ahead of his time”. Otlet wilde gegevens en kennis toegankelijk maken voor iedereen. Zijn doel was bij te dragen tot een betere wereld.

Zoekmachine met links

Otlet en Henri La Fontaine vinden in 1895 de Universele Decimale Classificatie uit, een indelingssysteem met cijfers om allerlei documenten te classificeren en een Universeel Bibliografisch Repertorium met bibliografische steekkaarten die volgens hun classificatiesysteem gerangschikt worden. In het Universeel Bibliografisch Repertorium is alle beschikbare kennis van die tijd bijeen gebracht en onderling verbonden met des liens (links). Het was in feite de eerste grote, encyclopedische databank.

Papieren internet

Geschat wordt dat deze wereldcatalogus ergens tussen de 12 tot 17 miljoen trefwoorden bevatte, over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het ging niet alleen om informatie uit boeken, tijdschriften, kranten of persoonlijke notities. Ook tekeningen, kaarten, affiches, maquettes, modellen, kunstvoorwerpen werden in de databank opgenomen. Deze catalogus wordt gezien als het papieren internet en is in feite een voorloper van bijvoorbeeld zoekmachines als Worldcat en Google.

zoekmachine
Afbeddling door Zinneke via Wikipedia

Mechanisch systeem

Hij bedacht niet alleen de databank, maar ook ook het mechanische systeem waarmee gebruikers de databank op afstand konden raadplegen. Dat werkte met wieltjes en haken en zou de lezers inzicht geven in alle onderwerpen die op miljoenen fichekaarten van 7,62 op 12,7 centimeter waren verzameld. Al die kennis zou je via een elektrische telescoop en een telefoon een facsimilebeeld zou laten verschijnen op een projectiescherm. Helaas was het technisch nog niet mogelijk om dit mechanische systeem te bouwen. Bekijk hieronder hoe de zoekmachine uit 1895 eruit zou moeten zien.

Bronnen: Generalist Acadamy, Jodoc Wikipedia