De Fibonacci olifant

De Rij van Fibonacci is niet alleen een wiskundige reeks. Ook in de natuur treffen we de rij aan. De Fibonacci olifant is daar een voorbeeld van.

De Fibonacci-rij

De Fibonacci-rij is een getallen reeks is elke getal in de rij gelijk aan de som van de vorige twee getallen. De rij begint met de getallen 0 en 1 en gaat verder met 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, enzovoorts… Het getal 8 is bijvoorbeeld de som van 3 en 5. De reeks kun je oneindig lange rij laten worden. De Fibonacci-rij wordt de natuur veelvuldig teruggevonden. Bijvoorbeeld in het aantal windingen die door de pitjesspiralen van zonnebloemen worden gevormd. Ook in het aantal blaadjes dat een bloem heeft. Dit is namelijk altijd een getal uit de rij van Fibonacci. Boterbloempjes hebben vijf blaadjes, een lelie heeft er drie en een margriet kan er zelfs 34, 55 of 89 tellen. En ook bij bloemkool, ananas en dennenappels zie je de Fibonacci-rij terug, maar ook bij slakkenhuizen, bij de lengte van je vingerkootjes, schelpen en de opgerolde slurf van een olifant.

Fibonacci olifant

Op de website de Fibonacci olifant heeft Daniel Mentrard heel mooi in beeld gebracht hoe de slurf van een olifant een Fibonacci-rij in zich herbergt. Leuk om op deze manier met wiskunde bezig te zijn.